Правила користування сайтом

Правила користування сайтом

 (Угода користувача)

 

перед використанням соціального майданчика «ДОБРІ ЛЮДИ – ДОБРІ СПРАВИ» ознайомтеся з умовами Правил користування сайтом (Угодою користувача) (далі - Правила).

 

1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють загальний порядок і умови використання інтернет-ресурсу fond.family (далі - Сайт).

1.2. Сайт не є платформою для збору грошових коштів.

1.3. Ці правила є публічною офертою, акцептом якої є вчинення Користувачем будь-якої із зазначених нижче дій:

- реєстрація на Сайті;

- використання будь-якого сервісу або функції Сайту незалежно від реєстрації.

1.4. З метою уникнення маніпуляцій щодо збору грошей Благодійник безпосередньо і на свій розсуд взаємодіє із Заявником згідно із зазначеною ним у заявці особистою інформацією.

1.5. Реєструючись на Сайті чи користуючись його сервісами Користувач дає згоду на використання та обробку персональних даних зокрема, але не тільки: збір, зберігання, передачу третім особам і використання інформації, розміщеної Користувачем.

1.6. Посилання Користувача на незнання умов цих Правил не є підставою для їх невиконання. Всі дії, вчинені Користувачем на Сайті, вважаються діями особи, ознайомленої з умовами цих Правил, яка погодилася з їх умовами.

1.7. Правила адресовані дієздатним особам. В іншому разі Користувач не має права використовувати Сайт.

1.8. Умови цих Правил можуть бути змінені Адміністрацією сайту в односторонньому порядку. Продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами цих Правил у новій редакції.

1.9. Сервіси і функції сайту надаються Користувачам на безоплатній основі, що не виключає введення окремих платних функцій (сервісів).

 

2. Основні положення щодо роботи Адміністрації Сайту

2.1. Адміністрація Сайту здійснює обробку та розміщення заявок про допомогу на безоплатній основі.

2.2. Адміністрація Сайту має право видалити або обмежити (заблокувати) доступ до будь-якої інформації, розміщеної на Сайті, а також заблокувати доступ будь-якого Користувача до Сайту без попереднього повідомлення останнього і без пояснення причин таких дій з боку Адміністрації.

 2.3. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві на електронну адресу чи номер телефону, вказаних у заявці, інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, рекламувати власну діяльність і послуги, а також діяльність третіх осіб.

2.4. Адміністрація Сайту не зобов'язана проводити попередню перевірку, модерацію або цензуру інформації Користувачів. За загальним правилом Адміністрація Порталу вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.

2.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликану ними втрату інформації, а також за будь-які збитки комп'ютера чи іншого обладнання або програмного забезпечення Користувача чи іншої особи, викликані або пов'язані з використанням Сайту чи переходах по посиланнях, розміщених на Сайті, а також за будь-які інші витрати чи збитки, пов’язані з використанням Сайту.

2.6. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися інформацією, наданою Користувачами, в тому числі для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям.

2.7. Сайт є об'єктом права інтелектуальної власності Адміністрації Сайту. Всі виключні майнові авторські права на Сайт належать Адміністрації Сайту.

2.8. Сайт може містити посилання на інші ресурси в мережі Інтернет, що належать третім особам. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через контент третіх осіб. При переході зі сторінки Сайту на сторінки інтернет-ресурсів третіх осіб Адміністрація Сайту не зобов'язана попереджати Користувача про такий перехід і його наслідки.

 

3. Права і обовязки Користувача

3.1. Користувачем Сайту може бути особа, яка потребує допомоги (Заявник) та особа, яка бажає надати допомогу (Благодійник).

3.2. Користувач має право користуватися функціями Сайту відповідно до Правил та умов чинного законодавства.

3.3. Будь-який Користувач незалежно від реєстрації (авторизації) на Сайті зобов'язаний дотримуватися цих Правил та інших правил, умови яких розміщені на Сайті.

3.4. Користувачу забороняється:

3.4.1. Розміщувати на сторінках Сайту інформацію і об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати законодавство або права і інтереси інших осіб.

3.4.2. Вводити в оману інших Користувачів чи третіх осіб, ображати, погрожувати або яким-небудь іншим чином обмежувати їхні права і свободи.

3.4.3. Копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати об'єкти прав, отримані за результами використання інтелектуальної власності Сайту, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або використовувати їх.

3.4.4. Використовувати Сайт способом, який може порушити нормальне і безперебійне функціонування Сайту, розповсюджувати на ньому вірусні програми чи здійснювати або намагатися здійснити несанкціонований доступ до Сайту та персональних акаунтів інших Користувачів.

3.4.5. Без згоди інших Користувачів або інших третіх осіб розміщувати будь-яку особисту інформацію, що стосується таких осіб, здійснювати незаконні збір або обробку персональних даних інших Користувачів або третіх осіб.

3.4.6. Розміщувати матеріали, що містять образливі вислови, ознаки дискримінації чи заклики до насильницької зміни конституційного ладу, агресії чи вчинення інших правопорушень.

3.4.7. Розміщувати на Сайті інформацію в формі реклами товарів чи осіб, які надають послуги, комерційну інформацію чи оголошення  без надання Адміністрацією Сайту доступу до нього в статусі Користувача (Благодійника).

3.5. Користувачі (Благодійники) мають право надсилати звернення на електронну адресу press.fondfamily@gmail.com щодо можливостей та видів допомоги, яка може бути надана Заявникам (або майбутнім Заявникам) за наявними заявками або в перспективі.

4. Реєстрація та окремі положення щодо користування Сайтом

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною і добровільною.

4.2. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний вказати необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін і пароль доступу на Сайт.

4.3. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Персональну сторінку Користувача. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем доступу до свого акаунту на Сайті.

4.4. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до персональної сторінки Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту.

4.5. Якщо Користувач при реєстрації або при подальшому використанні функцій і сервісів Сайту надає неправдиву інформацію, або в Адміністрації Сайту є підстави вважати, що надана Користувачем інформація є неповною або недостовірною, Адміністрація Сайту має право на свій розсуд заблокувати доступ до Персональної сторінки Користувача або до Сайту в цілому для Користувача і відмовити відповідному Користувачеві у використанні Сайту з попереднім повідомленням або без такого.

4.6. Під час реєстрації на Сайті та при подачі заявок Користувачі мають звертати увагу на поля обов'язкового заповнення з відміткою «*».

4.7. Користувач на момент реєстрації на Сайті має володіти інформацією щодо об’єкта захисту (людини, тварини чи об’єкта архітектури), а саме (але не тільки): інформацією щодо імені (назви об’єкта), місця перебування (розташування), інформацією щодо суті проблеми (описання діагнозу чи іншої життєво складної ситуації, що потребує вирішення/ описання проблематики знищення пам’ятки архітектури чи інших надбань Українського Народу), інформацією щодо можливих шляхів вирішення проблеми (вид операції, перелік необхідних ліків чи інших необхідних для вирішення проблеми речей чи послуг/звернень до органів, до компетенції яких належить охорона об’єктів архітектурної спадщини чи інших надбань Українського Народу), та іншою необхідною інформацією.

4.8. Заповнюйте інформацію так, щоб з Вами могли зв'язатися або зустрітися для надання допомоги. Текстова інформація в полі «Опис» в подальшому має бути підтверджена копіями документів.

4.9. Для оформлення заявки Користувач має надати копії необхідних документів: документи, що посвідчують особу, яка потребує допомоги, чи документи, що підтверджують право на її представництво, документи, що підтверджують діагноз, копії рецептів лікаря, банківські реквізити (поле «Платіжна інформація» - заповнюється за бажанням, у разі якщо необхідно збирати кошти. Заявник вказує номер розрахункового рахунку, назву банку, ПІБ одержувача, а також надає копію виписки банківського рахунку на момент подачі заявки та на момент її закриття), якісні фото об’єкта (людини, тварини чи об’єкта архітектури в форматі JPG 300*300) та інші необхідні документи.

4.10. Заявник зобов'язаний надавати фінансові звіти щодо цільового використання отриманих коштів. Це поле може бути незаповненим у разі якщо заявка спрямована на пошук необхідного фахівця для виконання певних завдань.

4.11. У разі закриття заявки Користувач протягом 24 годин зобов'язаний надати Адміністрації Сайту інформацію про причини закриття заявки, фото чи інші документи щодо результатів отриманої допомоги та фінансовий звіт про витрачені кошти на електронну адресу: press.fondfamily@gmail.com. Надалі фінансовий звіт буде опублікований на сайті, а заявка публічно відзначена статусом «Завершена».

4.12. Видалення Персональної сторінки Користувача не означає автоматичного видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації, введеної Користувачем при реєстрації.

 

5. Відповідальність

5.1. Сайт не несе ніякої відповідальності за відповідність сервісу або його функцій цілям конкретного Користувача і як наслідок не гарантує, що його сервіси і функції будуть відповідати персональним вимогам Користувача, в тому числі щодо безперервності, швидкості, надійності, коректності.

5.2. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб.

5.3. Відомості (інформацію), отримані Користувачем з використанням сервісів і функцій Сайту, Користувач використовує на свій ризик.

5.4. У випадку виникнення підозри щодо шахрайських чи інших протиправних дій Користувачів чи третіх осіб Адміністрація Сайту залишає за собою право звертатися до правоохоронних органів.

6. Заключні положення

У разі виникнення розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувачі і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством.

Електронна адреса для звязку щодо питань, повязаних з використанням Сайту (щодо подання і закриття заявок, внесення змін і доповнень до них, співпраці та інших питань): press.fondfamily@gmail.com.